طی بخشنامه ای از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد: استفاده از اسامی و گویش های محلی در نامگذاری خدمات، محصولات و اماکن بلامانع است به گزارش خبرنما، مطابق بخشنامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده از نام های مورد استفاده در گویش­ های محلی و قومی رایج در مناطق مورد سکونت اقوام […]

طی بخشنامه ای از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد:
استفاده از اسامی و گویش های محلی در نامگذاری خدمات، محصولات و اماکن بلامانع است
به گزارش خبرنما، مطابق بخشنامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده از نام های مورد استفاده در گویش­ های محلی و قومی رایج در مناطق مورد سکونت اقوام در نامگذاری خدمات، محصولات، مؤسسه­ ها و اماکن بلامانع است.