«محسن رفیق‌دوست»، عضو هیات امنای بنیاد مستضعفان و وزیر سپاه در دوران جنگ، در مورد اقدام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی به خبرنگار سیاسی برنا گفت: این اقدام ترامپ هیچ خللی به سپاه وارد نمی‌کند بلکه دست سپاه برای اقدام مقابله به مثل باز است. وی در ادامه […]

«محسن رفیق‌دوست»، عضو هیات امنای بنیاد مستضعفان و وزیر سپاه در دوران جنگ، در مورد اقدام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی به خبرنگار سیاسی برنا گفت: این اقدام ترامپ هیچ خللی به سپاه وارد نمی‌کند بلکه دست سپاه برای اقدام مقابله به مثل باز است.

وی در ادامه افزود: به هر حال ایران دشمن دولت آمریکاست. زمانی که آمریکا این حماقت را انجام دهد در اولین عمل، ضربه‌ای که می‌خورد پشیمان کننده خواهد بود.