«فائزه هاشمی» در یادداشتی در سالنامه نوروزی روزنامه سازندگی نوشت: «در ارزیابی عملکرد اصلاح طلبان پیروز، در بخش‌هایی که مستقیم به عملکرد این افراد برمی گردد، عمدتاً دچار سوءمدیریت و ناکارآمدی هستیم و اکثر خطا‌های سابق تکرار شده است. روی صحبت در این بخش، دولت و شورای شهر و شهرداری تهران است…در نهاد‌های در اختیار […]

«فائزه هاشمی» در یادداشتی در سالنامه نوروزی روزنامه سازندگی نوشت: «در ارزیابی عملکرد اصلاح طلبان پیروز، در بخش‌هایی که مستقیم به عملکرد این افراد برمی گردد، عمدتاً دچار سوءمدیریت و ناکارآمدی هستیم و اکثر خطا‌های سابق تکرار شده است.

روی صحبت در این بخش، دولت و شورای شهر و شهرداری تهران است…در نهاد‌های در اختیار اصلاح طلبان تقریباً منافع قومی و قبیله‌ای و باندی و حزبی و جناحی و خانوادگی به منافع ملی و حقوق مردم می‌چربد». فائزه هاشمی از دولت روحانی و شورای شهر اصلاح طلب تهران و شهرداری تهران انتقاد کرده است.

«محمود صادقی» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس نیز در مصاحبه با سالنامه نوروزی روزنامه شرق گفته است: «فراکسیون امید مجلس نتوانسته ساختاری ایجاد کند و نمایندگانش را به بدنه کارشناسی وصل کند و با برنامه عمل کند. بخشی از این مسئله مربوط به خود فراکسیون است، اما بخش مهم‌تر این است که این فراکسیون چطور تشکیل شده و از چه فرآیندی به چینش امروز خود رسیده است.»