احمدرضا معینی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه زیرمجموعه شورای  عالی کار در استان اصفهان کارگروهی به اسم تیم پاداش تشکیل داده که در طول سال نشست ها متعددی هر دو ماه یک بار برگزار می کند، اظهار کرد: با توجه به پیشینه ام در شورای عالی کار، هر وقتی که […]

احمدرضا معینی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه زیرمجموعه شورای  عالی کار در استان اصفهان کارگروهی به اسم تیم پاداش تشکیل داده که در طول سال نشست ها متعددی هر دو ماه یک بار برگزار می کند، اظهار کرد: با توجه به پیشینه ام در شورای عالی کار، هر وقتی که درباره سبد کالا حرفی انجام شد، اعلام گردید که بیش تر برروی تورم گفت وگو می کنید، در حالی که ما این موضوع  را سالانه رد می کردیم، چراکه طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار که به معیشیت کارگر اشاره دارد، اقدام می کنیم.

وی با اشاره به اینکه با کوشش بسیار در شورای عالی کار این مبحث مورد قبول واقع گردید که دولت و کارفرما سبد معیشیت را مد نظر داشته باشند، اضافه کرد: در آن زمان عرف سبد معیشت برمبنای چهار نفر بود، اما در سال گذشته با اعداد استخراجی مرکز آمار و بانک مرکزی، این سبد را طبق سه تا دو نفر در نظر گرفتیم، درنتیجه مبنا کاهش پیدا نمود.

رییس محور سازگاری شورای اسلامی کار استان اصفهان با بیان اینکه سرانجام یک خانوار را طبق دو نفر محاسبه و رقم سبد کالا را در حقوق ۹۷  محاسبه کردیم، اظهار کرد: علی رغم اعتراضات کارفرما و دولت، رقم این سبد دو میلیون و ۶۰۰ هزار اعلام گردید.

وی با بیان اینکه با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم ایجاد شده در کشور و رابطه موادغذایی موجود در سبد خانوار کارگری با این دو فاکتور، رقم سبد معیشت باید تغییر کند، دنبال کرد: بنا به اعلام بانک مرکزی نرخ تورم  از ۹ درصد به ۹.۷ ۷ درصد افزایش یافته، اما اعتقاد ما بر این هست که سبد کالای یک خانوار کارگری تنها چهار قلم برنج، گوشت، مرغ و حبوبات نیست لکن باید هزینه های ایاب ذهاب، هزینه تحصیل و … را در این سبد لحاظ کنیم.

عضو شورای عالی کار کشور با بیان اینکه از اوائل سال جاری در پی افزایش نرخ تورم، هزینه های سبد معیشت خانوار نیز افزایش چشم گیری داشته هست، اظهار کرد: با وجودی که هزینه سبد معیشت خانوار در انتهاء سال ۹۶ دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده بود، اما در هفته گذشته دو مرتبه تیم پاداش را فعال و با توجه به تورم افسارگسیخته و گرانی ها درخواست افزایش پاداش را به شورای عالی کار عرضه دادیم که سرانجام فعال شدن دو مرتبه تیم پاداش مصوب گردید.

البته در آخرین جلسه یکی از معاونان صنعت، معدن و تجارت،   نماینده وزارت کار و نماینده کارگران حاضر بودند و ما  هزینه جدید سبد کالا را طبق آمار و اعداد علمی عرضه دادیم و در کمال خوشبختی سه نفر از اعضای کلیدی شورای عالی کار که حق امضا داشتند، به استثنای نماینده وزارت کار با این رقم ایده ای موافقت کردند و صورتجلسه به بعد موکول گردید. البته با دو امضا نیز  میتوان افزایش سبد معیشت را  عملیاتی کرد که این اتفاق به جلسه بعد موکول گردید.

وی با بیان اینکه در یکی از نشست ها هاشمی نژاد از وزارت کار اعلام نمود که به شخصه اختیار تام در این باره ندارد، اما افزایش هزینه را قبول دارم، بیان کرد: در حال حاضر رقم جدید سبد معیشت خانوار چهار میلیون و ۸۵ هزار تومان هست که مشروط به تایید پایانی هست.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه طبق نشستی که با آقای محسنی بندپی داشتیم، اعتقاد وی بر این بود که روی سبد کالا معطوف و این هزینه برای عموم پرداخت گردد، تصریح نمود: اعتقاد داریم که این مبلغ قطعا باید به حقوق کارگر اضافه گردد. هم چنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید بر مبنای این سبد به حقوق مردم رسیدگی کند.

وی اضافه کرد: با اهمیت ترین خواسته های جامعه کارگری این بود که افزایش هزینه های زندگی کارگران به هر طریق توسط دولت و کارفرمایان جبران گردد.

معینی تصریح نمود: اگر کارفرما ادعای ضعف این مبحث را دارد، دولت باید این افزایش هزینه ها را جبران کند، البته با اجناسی که گران گردید، کارفرما فرآورده ها خود را نه به نرخ قبل لکن با هزینه ای بیش تر و گران تر می فروشد. کار فرما باید برمبنای افزایش قیمتی که بر اثر رشد تورم رقم خورده، فرآورده ها خود را با نرخ بالاتر عرضه کند.

وی با اشاره به اینکه در کمال خوشبختی رقم جدید سبد معیشت در تیم پاداش مورد قبول واقع گرفت، اضافه کرد: رقم سبد معیشت خانوار با ۳۸ درصد رشد نسبت به آنچه در سال گذشته تعیین شده بود، به چهار میلیون و ۸۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

رییس محور سازگاری شورای اسلامی کار استان اصفهان افزود: توجه داریم در شورای عالی کار بتوانیم یک پاداش معقول و با رقم افزایش مشخص مد نظر داشته باشیم.

معینی با اعتقاد بر اینکه رقم پاداش باید افزایش یابد، اضافه کرد: به نظر می آید نظر دولت در این باره مثبت هست، اما احتمال می رود که دولت این افزایش را در قالب بن به کارگران بپردازد، با این این وجود اعتقاد داریم که افزایش پاداش باید برای جامعه حقوق بگیر دربردارنده کارگر و کارمند در قانون لحاظ گردد و به طور نقدی رقم افزایش پاداش پرداخت گردد.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه بن باید به عنوان مزایای جانبی پاداش باید مدنظر داشته گردد، تاکید کرد: در قانون کار بن، به عنوان پاداش شمرده نمی توان و امید داریم وزارت کار این مورد ها را لحاظ کند.

انتهای پیام