محمودرضا حقی فام در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که حالا در انتظار نظر هیات دولت در مورد افزایش تعرفه ی مشترکان پرمصرف هستیم، اظهار کرد: هدف این هست که بتوانیم از این طریق ابزاری را برای کنترل استفاده مشترکانی که بیشتر از اندازه استفاده می کنند، قرار دهیم. وی با اشاره […]

محمودرضا حقی فام در اظهار کرد وگو با ایسنا، با بیان این که حالا در انتظار نظر هیات دولت در مورد افزایش تعرفه ی مشترکان پرمصرف هستیم، اظهار کرد: هدف این هست که بتوانیم از این طریق ابزاری را برای کنترل استفاده مشترکانی که بیشتر از اندازه استفاده می کنند، قرار دهیم.

وی با اشاره به آخرین وضع “برنامه ۰۹۸” وی با اشاره به آخرین وضع “برنامه ۰۹۸” افزود: طرح های متعددی را در قالب این برنامه به شورای اقتصاد و هیات دولت فرستاده ایم که به محض تصویب و با اخذ مجوز، مطمئنا این برنامه ها اجرایی خواهد گردید.

سخنگوی صنعت برق در مورد ارزش “برنامه ۰۹۸”سخنگوی صنعت برق در مورد ارزش “برنامه ۰۹۸”گفت: بدون شک اجرای این برنامه توان دارد تاثیر زیادی در بهبود روند صنعت برق کشور داشته باشد که این برنامه ها را به محض تصویب اجرایی خواهیم کرد و اطمینان داریم که با اجرای این برنامه در پیک سال آینده، چالش های کم تری را تجربه خواهیم کرد.

حقی فام با تاکید بر این مسئله که در حال حاضر وضع استفاده برق و تعمیر نیروگاه ها در شرایط خوبی قرار دارد، اظهار کرد: این مبحث به این مفهوم نیست که مشترکان به هر نحوی که قصد دارند استفاده داشته باشند، چراکه باید فرهنگ اصلاح استفاده برق در میان مشترکان به وجود آید.

در این باره هم چنین همایون حائری – معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی – با اشاره به برنامه دولت برای افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف نیز اظهار کرد: در حال حاضر مشغول اخذ مجوزهای لازم برای انجام این کار هستیم تا بتوانیم هرچه فوری تر این طرح را اجرایی کنیم.

بنا به اعلام وزارت نیرو، برای پیک (اوج مصرف) سال آینده برنامه مفصلی تدارک دیده شده هست.  در این راستا وزارت نیرو تک تک واحدهای تولیدی خود را برای قرار گرفتن در مدار برق مشخص کرده و استان به استان احتیاج تولید برق آنان آشکار شده و درمجموع باید سال آینده ۶۱ هزار مگاوات تولید برق دارا باشیم. بر این اساس ” بر این اساس “برنامه ۰.۹۸” ۹۸” طراحی شده که به وسیله اجرای طرح ها و کمپین های ذی ربط بتوان در تابستان سال آینده میزان خاموشی های برق را به رقم صفر رساند.

بنا به اعلام مدیران، حجم فعلی تولید برق ایران حدود ۵۳ هزار مگاوات هست که باید تا سال آینده ۸۰۰۰ مگاوات دیگر به آن اضافه گردد و در این راستا ۲۵ پروژه تشریح شده که ۳۰۰۰ مگاوات آن مربوط به نیروگاه مجازی می باشد.

انتهای پیام