محمد جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: عملیات احداث دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه آغاز شده است. وی ادامه داد: این پروژه بخشی از توسعه دانشکده علوم پایه بوده که منفک شده بود. معاون پشتیبانی دانشگاه لرستان عنوان کرد: عملیات اجرایی پروژه مذکور تحت عنوان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در […]

محمد جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: عملیات احداث دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه آغاز شده است.

وی ادامه داد: این پروژه بخشی از توسعه دانشکده علوم پایه بوده که منفک شده بود.

معاون پشتیبانی دانشگاه لرستان عنوان کرد: عملیات اجرایی پروژه مذکور تحت عنوان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سالجاری شروع شده است.

جعفری افزود: دوره ساخت این پروژه دانشگاه لرستان ۱۸ ماه پیش‌بینی شده است.

وی گفت: پروژه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان در ۴۲۰۰ مترمربع ساخته خواهد شد.

معاون پشتیبانی دانشگاه لرستان تصریح کرد: این پروژه با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی در حال احداث است.

انتهای پیام