به گزارش خبرنما/مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۲ که در ابتدا قرار بود در روسیه برگزار شود،از چهار شهریور به میزبانی کشورهای اسلوونی و لهستان اغاز شد.

به گزارش خبرنما/مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۲ که در ابتدا قرار بود در روسیه برگزار شود،از چهار شهریور به میزبانی کشورهای اسلوونی و لهستان اغاز شد.

  • نویسنده : هانیه وکیلی