اطلاعیه به اطلاع عموم مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد می رساند آغاز ثبت نام خودروهای عمومی باری و مسافری وانت و تاکسی برای تبدیل به دوگانه سوز CNG(بصورت رایگان) به منظور خدمات رسانی مطلوب به شهروندان گرامی ،شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در نظر دارد نسبت به تبدیل خودروهای عمومی باری و مسافری به […]

اطلاعیه
به اطلاع عموم مردم شریف استان کهگیلویه و بویراحمد می رساند
آغاز ثبت نام خودروهای عمومی باری و مسافری وانت و تاکسی برای تبدیل به دوگانه سوز CNG(بصورت رایگان) به منظور خدمات رسانی مطلوب به شهروندان گرامی ،شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در نظر دارد نسبت به تبدیل خودروهای عمومی باری و مسافری به دوگانه سوز CNG(بصورت رایگان )اقدام نماید.
لذا متقاضیان محترم خودروهای عمومی باری و مسافری متقاضی جهت انجام فرآیند ثبت نام و نوبت دهی به سایت gcr.niopdc.ir مراجعه نمایند.
ضمنا اولویت تبدیل رایگان با کسانی است که زودتر در این دامنه ثبت نام می کنند .

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد