آفتاب نیوز : بهرام قاسمی افزود: موفقیت حاضر منحصر در تشکیل دولت نیست؛ لکن این اقدام نشانه عزم یک ملت و رهبران آن برای ترسیم آینده خود در چارچوب استقلال و به دور از هرگونه تحمیل و فشار بیگانه و توام با وحدت، توافق و همدلی هست.سخنگوی وزارت امور خارجه در انتهاء بر تداوم پشتیبانی […]

آفتاب نیوز : بهرام قاسمی افزود: موفقیت حاضر منحصر در تشکیل دولت نیست؛ لکن این اقدام نشانه عزم یک ملت و رهبران آن برای ترسیم آینده خود در چارچوب استقلال و به دور از هرگونه تحمیل و فشار بیگانه و توام با وحدت، توافق و همدلی هست.
سخنگوی وزارت امور خارجه در انتهاء بر تداوم پشتیبانی های جمهوری اسلامی ایران از ثبات و امنیت لبنان تاکید و ابراز امیدواری نمود تشکیل دولت لبنان فاز تازه ای را در این کشور رقم زده و به نزدیکی بیشتر از پیش همه جریانات سیاسی و زمینه سازی برای توسعه و بالندگی هر چه زیادتر لبنان منتج گردد.
مرجع: ایسنا