به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در هفته گذشته در جزیره تنب بزرگ استان هرمزگان بزرگ زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۹ کیلومتری رخ داد و این زمین‌لرزه‌ها در کوخرد، بندر خمیر، بندر کنگ و رویدر ادامه یافته به گونه‌ای که در کوخرد این استان زلزله‌ای با بزرگای ۵.۶ را تجربه کرد و در […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در هفته گذشته در جزیره تنب بزرگ استان هرمزگان بزرگ زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۹ کیلومتری رخ داد و این زمین‌لرزه‌ها در کوخرد، بندر خمیر، بندر کنگ و رویدر ادامه یافته به گونه‌ای که در کوخرد این استان زلزله‌ای با بزرگای ۵.۶ را تجربه کرد و در رویدر ۲۲ زمین لرزه از بزرگای ۲.۶ تا ۳.۷ به ثبت رسید.

زلزله‌های استان هرمزگان در هفته گذشته

رویدر کوخرد بندر کنگ تنب بزرگ بندر خمیر
۴.۱ ۵.۶ ۳.۴ ۳.۵ ۳.۸
۴ ۲.۹ ۲.۹
۳.۷
۳.۷
۳.۶
۳.۵
۳.۵
۳.۳
۳.۳
۳.۳
۲.۹
۲.۹
۲.۹
۲.۹
۲.۸
۲.۸
۲.۸
۲.۸
۲.۷
۲.۶
۲.۶

به اعتقاد محققان، احتمالا گسل مسبب زلزله کوخرد امتداد گسل طویل و لرزه‌زای “پیشانی کوهستان” است که از منتهی‌الیه استان کرمانشاه آغاز شده و تا استان هرمزگان ادامه دارد.

در هفته گذشته همچنین مسجد سلیمان استان خوزستان دو زلزله ۳.۵ رخ داد ضمن آنکه در استان آذربایجان غربی زلزله‌های ۳.۱ در سردشت و ۳.۲ در میرآباد به ثبت رسید ضمن آنکه سه زلزله بیشتر از سه در استان کرمان رخ داد. جزئیات زلزله‌های هغته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۷ مهر

در علامرودشت استان فارس زلزله ۲.۸، محمله استان فارس زلزله ۲.۵، راور استان کرمان زلزله ۲.۵ و فیض‌آباد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۹ رخ داد.

در مسجد سلیمان استان خوزستان زلزله ۳.۵ در عمق هشت کیلومتری رخ داد و کانون این زمین‌لرزه در ۲۰ کیلومتری مسجد سلیمان، ۳۸ کیلومتری ایذه و ۴۲ کیلومتری قلعه خواجه این استان گزارش شد.

فاریاب استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ را در عمق هشت کیلومتری تجربه کرد و کانون آن در ۳۵ کیلومتری فاریاب، ۴۰ کیلومتری عنبرآباد و ۴۷ کیلومتری جیرفت بوده است.

 یکشنبه ۲۸ مهر

در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۵، لالی استان خوزستان زلزله ۲.۷، کهنوج استان کرمان زلزله ۲.۹، هفتگل استان خوزستان زلزله ۲.۵، ازگله استان کرمانشاه زلزله ۲.۵، سرباز استان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۹، بروات استان کرمان زلزله ۲.۷ رخ داد. در مسجد سلیمان استان خوزستان زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد و کانون این زلزله در سه کیلومتری مسجد سلیمان، ۳۵ کیلومتری ایذه و ۴۱ کیلومتری قلعه خواجه این استان به ثبت رسید.

دوشنبه ۲۹ مهر

سردشت استان آذربایجان غربی با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۲ کیلومتری لرزید. کانون این زلزله در ۱۶ کیلومتری سردشت و ۱۸ کیلومتری میر آباد این استان بوده است.

در جزیره تنب بزرگ استان هرمزگان بزرگ زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۹ کیلومتری گزارش شد و کانون آن در ۱۴ کیلومتری جزیره تنب بزرگ، ۴۹ کیلومتری کنگ و ۵۲ کیلومتری بندر لنگه استان هرمزگان بوده است.

بروجرد استان لرستان نیز زلزله دیگری با بزرگای ۳.۵ در عمق هفت کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در شش کیلومتری بروجرد، ۲۳ کیلومتری اشترینان و ۲۳ کیلومتری چالان چولان این استان گزارش شد.

زلزله ۳.۴ فاریاب استان کرمان در عمق ۱۵ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای ۲۹ مهر بوده است که در ۴۹ کیلومتری کوخرد، ۵۲ کیلومتری کنگ و ۵۷ کیلومتری بندر لنگه این استان رخ داد.

کوخرد استان هرمزگان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۵.۶ در عمق ۱۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۴۹ کیلومتری کوخرد، ۵۲ کیلومتری کنگ و ۵۷ کیلومتری بندر لنگه این استان بوده است.

در رویدر استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۴ کیلومتری رخ داد و کانون این زلزله در ۴۳ کیلومتری رویدر، ۵۹ کیلومتری کوخرد و ۶۰ کیلومتری بندر خمیر این استان بوده است. زلزله‌های ۲.۹، ۲.۸، ۳.۵ در عمق ۱۶ کیلومتری، ۲.۸، چهار در عمق ۱۵ کیلومتری، ۲.۹، ۳.۷ در عمق ۱۳ کیلومتری، ۳.۳ در عمق ۱۴ کیلومتری، ۳.۵ در عمق هشت کیلومتری، ۲.۸، ۲.۹، و ۲.۶ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

ونک استان اصفهان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق هشت کیلومتری لرزید و کانون آن در هفت کیلومتری ونک و ۲۳ کیلومتری سمیرم استان اصفهان و ۲۱ کیلومتری مال خلیفه استان چهارمحال و بختیاری گزارش شد.

 رباط پشت بادام استان یزد زلزله ۲.۵ را تجربه کرد.

سه‌شنبه ۳۰ مهر

میرآباد استان آذربایجان غربی با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۹ کیلومتری لرزید. کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۷ کیلومتری میر آباد و ۲۵ کیلومتری سردشت این استان بوده است.

در رویدر استان هرمزگان بعد از دو زلزله ۲.۹ و ۲.۶، زلزله دیگری با بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد.

آرادان استان سمنان زلزله‌ای با بزرگای ۳.۴ در عمق ۹ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این زمین‌لرزه در ۵۷ کیلومتری آرادان، ۶۵ کیلومتری گرمسار و ۷۲ کیلومتری سرخه استان سمنان بوده است.

کوخرد استان هرمزگان زلزله ۲.۹، بستک هرمزگان زلزله ۲.۶، گزنک استان مازندران زلزله ۲.۷، کامیاران استان کردستان زلزله ۲.۷، سالند استان خوزستان زلزله ۲.۵ و بجنورد استان خراسان شمالی زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

بندر خمیر استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۷ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این زمین‌لرزه در ۵۱ کیلومتری بندر خمیر، ۵۴ کیلومتری رویدر و ۵۵ کیلومتری کنگ این استان بوده است.

در کنگ استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۶ کیلومتری رخ داد و کانون این زمین لرزه در ۲۱ کیلومتری کنگ، ۲۸ کیلومتری بندر لنگه و ۵۰ کیلومتری جزیره تنب بزرگ این استان بوده است. زلزله ۲.۸ از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است.

هجدک استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون این زمین لرزه در ۴۱ کیلومتری هجدک، ۴۵ کیلومتری شهداد و ۵۲ کیلومتری چترود این استان گزارش شد.

چهارشنبه اول آبان

زلزله ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری اولین زلزله‌ای است که در رویدر استان هرمزگان رخ داد و کانون آن در ۴۳ کیلومتری رویدر، ۵۶ کیلومتری بندر خمیر و ۶۲ کیلومتری کوخرد این استان بوده است. زلزله ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

در علی آباد استان گلستان زلزله ۲.۸، کرمانشاه استان کرمانشاه زلزله ۲.۸، حصارگرمخانه استان خراسان شمالی زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

فرخی استان اصفهان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید. کانون این زلزله در ۶۰ کیلومتری فرخی، ۶۷ کیلومتری خور، ۷۲ کیلومتری جندق گزارش شد.

پنج‌شنبه ۲ آبان

در رویدر استان هرمزگان بعد از زلزله‌های ۲.۸ و سه در عمق ۱۶ کیلومتری زمین لرزه دیگری با بزرگای ۴.۱ در عمق هشت کیلومتری لرزید. کانون این زمین لرزه در ۳۸ کیلومتری رویدر، ۶۳ کیلومتری بندر خمیر و ۶۳ کیلومتری کوخرد این استان به ثبت رسید. زلزله ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

در فاریاب استان کرمان زلزله ۲.۸، سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، طبس استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۵، گلباف استان کرمان زلزله ۲.۷ و خورموج استان بوشهر زلزله ۲.۸ رخ داد.

سیرچ استان کرمان نیز زلزله ای به بزرگای سه در عمق هشت کیلومتری را تجربه کرد. کانون این زلزله در ۱۹ کیلومتری سیرچ، ۲۹ کیلومتری شهداد و ۳۲ کیلومتری ماهان این استان گزارش شد.

جمعه ۳ آبان

در رویدر استان هرمزگان زلزله ۲.۷ و کرمانشاه استان کرمانشاه زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

انتهای پیام