«قاسم میرزایی‌نیکو»، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات به خصوص ایراد به موضوع استانی شدن انتخابات مجلس گفت: ایرادهای شورای نگهبان به موضوع استانی شدن انتخابات مجلس با عنوان، «خلاف شرع» بوده و از این حیث کمیسیون امکان […]

«قاسم میرزایی‌نیکو»، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا درباره ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات به خصوص ایراد به موضوع استانی شدن انتخابات مجلس گفت: ایرادهای شورای نگهبان به موضوع استانی شدن انتخابات مجلس با عنوان، «خلاف شرع» بوده و از این حیث کمیسیون امکان اصلاح آن ها را ندارد.

وی تاکید کرد: طبیعتا این موضوع از دستور کار کمیسیون خارج می شود و پیگیری استانی شدن انتخابات ازطریق لایحه جامع انتخابات دولت صورت می‌گیرد.

این عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره نیاز به مجوز دو جبهه انتخاباتی جدید که در جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب تشکیل شده، گفت: جبهه‌ها برای فعالیت نیاز به مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ندارند و تنها باید تشکیل شدن را اطلاع بدهند.