در مصاحبه جدید استاد سید علی رئیسی بنیانگذار سبک دستخط درمانی با خبرنگار خبرنما، به این اشاره داشتند هرکسی دستخط منحصر به فرد خود را دارد. و در ادامه اشاره دارد: دستخط درمانی یا دستخط سازی ویژگی دستخط درمانی آن است که با مبانی هنری و روانشناسی برنامه ای به دستخط منحصر به فرد […]

 

در مصاحبه جدید استاد سید علی رئیسی بنیانگذار سبک دستخط درمانی با خبرنگار خبرنما، به این اشاره داشتند هرکسی دستخط منحصر به فرد خود را دارد.
و در ادامه اشاره دارد:

دستخط درمانی یا دستخط سازی
ویژگی دستخط درمانی آن است که با مبانی هنری و روانشناسی برنامه ای به دستخط منحصر به فرد شما میدهد تا ساختار دست نوشتاری و هنری داشته باشد، و هر کسی دستخط منحصر به فرد خود را دارد، و در کنار آن سعی دارد در تقویت حسن های فکری و روحی و حتی مالی قدمی برداشته، و یک کوچینگ فردی  هست.
برخلاف آموزش سنتی که دستخط سازی میکند و شمارا به تقلید معتاد میکند
روزی از استادم دکتر حسین الهی قمشه ای پرسیدم چرا ما با تاریخ چند هزارساله به اینجا رسیدیم؟
فرمود:بخاطر فوت کوزه گری است ، این فرهنگ نا مطلوب است، که هر شخصی در رشته ای تخصص دارد، نکته ای را بعنوان فوت کوزه گری برای خود نگه میدارد ، به این ترتیب بعد چندسال با نگه داشتن و نگفتن ها بعنوان فوت کوزه گری آن رشته از بین می رود.
و بنده از آنموقع بخاطر پیشرفت تصمیم گرفتم فوت کوزه گری را یاد بدهم.
فوت کوزه گری در آموزش یعنی آنچه که می دانی یاد دهی و مهمترین آن «طرز گرفتن قلم در دست» است و به انتخاب قلم بستگی دارد و فشار دست که موقع نوشتن بر قلم و کاغذ وارد می شود.
بعد این مرحله با آموزش نوع نوشتن هر حروف و کلمه ای حاصلش نکاتی می باشد همچو:
۱- خط طبیعی هنرجو ساختار درست نوشتاری می گیرد.
۲- فرد از تقلید خارج می شود.
۳- در زمان و هزینه ها صرفه جویی می شود.
۴- هر کس با فیزیک خط خود آموزش می بیند.