بدیهی است که مسجد نهاد بنیاد مردمی است و زبان بسیط مدنی در اداره جامعه‌ی اسلامی است و همانا مسجدی جامع و برقرار اسلامی است که با معیارهای مکتب اسلام که هویت ما هیئت امید و سلامت را در بین توده مردم تحقق بخشد که اقامه نماز جماعت فصلی از فصل‌های مسجد است و […]

 

بدیهی است که مسجد نهاد بنیاد مردمی است و زبان بسیط مدنی در اداره جامعه‌ی اسلامی است و همانا مسجدی جامع و برقرار اسلامی است که با معیارهای مکتب اسلام که هویت ما هیئت امید و سلامت را در بین توده مردم تحقق بخشد که اقامه نماز جماعت فصلی از فصل‌های مسجد است و اما آنچه که مسجد را امید و اعتماد مردم و مسجد طراز اسلامی از آن نام می‌برند که مسجد دارای امام مسجد فهیم و فعال داشته که چندین خیابان به مسجد (بلکه محله و منطقه) را مدیریت کند و نیازهای اجتماعی مردم را خود به سمع و نظر زمامداران برساند به لحاظ اینکه امام جماعت مسجد تبیین کننده آرمان اسلام با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و مدیر دینی و اجتماعی در مسجد است بنابر این با عنایت به جایگاه مسجد در نظام دینی و مردم ایجاب می‌کند وقت مطلوب خویش را در خدمت مسجد و مردم بگذارد و با مردم پدرگونه گفتار و عمل نماید و پیوند عاطفی با ملت داشته باشد که با مدرک تحصیلی و عنوانهای دیگر به سرانجام کار خود نخواهد رسید در مسجد بلکه اخلاق و عمل است و ساده زیستی و فکر خدمت می‌تواند معیار عمل کرده امام مسجد باشد و این اندیشه مقبولیت اجتماعی و اعتماد برای امام مسجد ایجاد می‌کند.

 

مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه دکتر رفاهی و قضات همراه میز خدمت قضائی خود را در مسجد امام رضا (ع) با شرکت در نماز جماعت آغاز کردند.

 

 

همانا بنیانگذار جمهوری اسلامی اظهار داشت: سعی کنید مساجد ما به حال مساجد صدراسلام برگردد و این کلام گوهربار شرح وظائف امام مسجد و مسجد، و مردم و زمامداران نیز فصل الخطاب را نیز بیان می‌دارد. پس باید در ایجاد مسجد برقرار جملگی تعاون و تفاهم براساس نیکی و محبت داشت تا اینکه مسجد بتواند در خدمت نظام و ملت باشد که در این راستا عزم امام جماعت را می‌طلبد و آنگاه حضور علماء و دانشمندان، تجربه‌داران، و فرزانگان، حاملان قران (قاریان) و زمامداران که می‌توانند در مسجد دفتر مراجعات مردمی داشته باشند که این روند پیام امیدبخش در ملت و تحکیم نظام خواهد داشت ولی باید در گام نخست از مسجد و امام مسجد و نمازگزاران سخن گوید که خود نیز تجربه مسجد داری را داشته باشد که در بین نمازگزاران مسجد باشد و الّا نتیجه نخواهد داشت، پس انسان از آنچه که سخن می‌گوید تا دیگران عمل کنند خود باید در ابتداء عمل به گفته خود نماید که همانا از ابتداء ساخت مسجد باید بر مبنای نیازهای روز مسجد را طراح معماری نمود و در جوار آن پایگاه اصحاب صُفّه را نیز لحاظ کرد (مسافران و بیماران شهر و شهرستانی) بتواند از آن استفاده کنند که در زمان پیامبر چنین بود و حال مسجد امام رضا (ع) بیش از یک دهه است که شبانه روز با داشتن اسکان برای مسافران شهر و شهرستان سطح کشور خدمت می‌کند با حضور مستمر و بی‌وقفه مؤسس و امام جماعت مسجد امام رضا (ع) که در این راستا از اینکه مسجد و امام آن شرمنده مسافران و بیماران نشود به مساعدت و توجه کسانیکه توان مساعدت دارند می‌توانند همراه شوند که مقام معظم رهبری ابراز داشت همه ما در برابر مسجد مسئولیم و هرکس می‌تواند به مسجد کمک کند و مردمی باشد و اینکه مسجد پایگاه انواع و اقسام فعالیت‌های اجتماعی است، مسجد می‌تواند پایگاه همه کارهای نیک باشد که همانا از جمله کارهائی که در مسجد امام رضا (ع) در یکم اسفندماه سال جاری ۱۴۰۲ انجام گرفت با پیگیری و هماهنگی‌های لازم با حضور مسئولین عالی رتبه قوه قضائی مدیرکل ارتباطات مردمی، دکتر رفاهی و هیئت همراه قضات محترم میز خدمت قضائی در مسجد امام رضا (ع) با مدیریت مسجد بطور شایسته همکاری و همفکری گردید و مردم پس از اطلاع رسانی از اقساط نقاط تهران بلکه از چند شهرستان به لحاظ رسیدگی به امور پرونده قضائی که داشتند انجام گرفت و دفتر مسجد و از مسئولین قضائی برای تداوم این میز خدمت قضائی نیز در مسجد شدند و مردم هم نیز تقاضا دارند بار دیگر نیز در مسجد امام رضا (ع) به امور قضائی مردم رسیدگی شود و کارگزاران مسجد و امام مسجد اظهار همکاری و همفکری خود را بیان داشتند، و مردم و کارگزاران و امام مسجد به مسئولین اظهار داشتند که باید مسجد چنین باشد و بتواند در تمام عرصه‌های اجتماعی و خانواده به مردم، امید سلامتی و امنیت دهد، و مسئولین گرامی هم نیز ابراز مساعدت و همکاری نیک خود را با مسجد بیان داشتند دفتر مسجد امام رضا (ع) با اخلاق شایسته و مردمی و با همت خدمت گرائی و صبورانه و دقت لازم را نمودند، جملگی مراجعان و کارگزاران مسجد امام رضا (ع) و مؤسس و امام جماعت نیز از این مجموعه بخصوص ریاست محترم قوه قضایی تقدیر و تشکر می‌نمائیم امید آن روز جملگی مسئولین در مسجد چهره به چهره در مسجد صحت و رستگاری را به مردم عطا کنند که بزرگترین سرمایه مدافع اسلام، مردم هستند و جر خدمت نمی‌توان مقام و منزلت مردم را حفظ و حراست نمود، که همانا مردم را با خدمت و عمل می‌توان در قطار انقلاب اسلامی و مسجد زندگی سالم نگهداشت.

 

 

 

 

در غیر این صورت متولیان نظام اسلامی یا در فرصت جوئی خواهند بود یا در فرصت سوزی که خدمت به جامعه اسلام تفکر امام مسجد در مقام عمل نقش محوری دارد که باید در انجام هرکار نیکی امام باشد و نه فقط در محراب مسجد، و زمانی امام جماعت در رسالت خویش که هدایت دینی و سیاسی، و خدمت است توفیق خواهد یافت که هدایت دینی و هدایت سیاسی به ثمر رسد که در خدمت مردم باشد و در کنار مردم زندگی نماید، که مردم از عمل کرده مسجد امام رضا (ع) رضایت امید بخش دارند و امام مسجد شب و روز پاسخ گوی مردم در مسجد است با همکاری مشاوران گرامی در رکاب ولایت و رهبری و مردم گرامی همچنان انقلابی‌اند، که بنیادی‌ترین دغدغه مسجد امام رضا (ع) خدمت به مردم و مدافع نظام اسلامی است و مردم خواستار اینگونه مسجد امام رضا (ع) و همچنین کارگزاران این مسجد و همچون امام جماعت آن را خواستارند که همیشه در کنار مردم باشد و به مقتضای زمان عملگرا باشد.

 

 

مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه کشور دکتر رفاهی و قضات محترم

دفتر مسجد امام رضا (ع)

مؤسس و امام جماعت مردمی – علی واشقانی فراهانی