«سید احسن علوی»، نائب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص طرح مسکن متری به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: یک طرحی از دوران وزارت دکتر آخوندی بود مبنی بر اینکه صندوقی برای کمک به خانه‌سازی ایجاد کنند و در این طرح آمده بود که هر فردی می تواند بر اساس "متر"  در این صندوق مشارکت […]

«سید احسن علوی»، نائب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص طرح مسکن متری به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: یک طرحی از دوران وزارت دکتر آخوندی بود مبنی بر اینکه صندوقی برای کمک به خانه‌سازی ایجاد کنند و در این طرح آمده بود که هر فردی می تواند بر اساس "متر"  در این صندوق مشارکت داشته باشد که تحت عنوان مسکن اجتماعی یا مسکن حمایتی مشابه مسکن مهر ولی با متراژ ۵۰-۴۰ متری بود.

نائب رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه از این طرح استقبال چندانی نشده و در حال حاضر نیز بدون رسیدگی باقی مانده است، افزود: چنانچه این طرح تصویب می شد هر فردی که برای هر متر خانه ای که خریده می توانست در این طرح، بازخورد سرمایه خود را بردارد زیرا این طرح قرار بود به صورت انبوه  ساخته شود. هدف از تشکیل صندوق، این بود که از پول و سرمایه مردم اقدام به ساخت و ساز انبوه کنند و بعدا سود آن تبدیل به خانه شود و یا اینکه سود حاصل از سرمایه گذاری خود را بردارند.