هر چه به چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نزدیک تر می شویم گروه ها و جبهه های مختلف مهره های خود را یکی پس از دیگری وارد  میدان  رقابت می کنند. البته چهره هایی که تا این لحظه به صورت رسمی اعلام حضور کرده اند تقریبا تکراری بوده است. شنیده می شود زاگرس نشینان در […]

هر چه به چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نزدیک تر می شویم گروه ها و جبهه های مختلف مهره های خود را یکی پس از دیگری وارد  میدان  رقابت می کنند.

البته چهره هایی که تا این لحظه به صورت رسمی اعلام حضور کرده اند تقریبا تکراری بوده است.

شنیده می شود زاگرس نشینان در این دوره فارغ از مسائل جناحی گویا چهره جدید اما شناخته شده در عرصه سیاست را همراهی خواهند کرد.

یادداشتی با عنوان “گفتمان یک حرکت جمعی” به قلم عبدالله یکتا در همین خصوص نگاشته شده است که پایان این یادداشت با هشتک دکتر محمد علی وکیلی کاندیدای ریاست جمهوری در گروه ها و کانال ها منتشر شده است.

پیش از این در برخی سایت های خبری دیگر نیز گفته شده است:

برخی سمن های اجتماعی و سیاسی در پیام هایی خواستار حضور محمدعلی وکیلی در انتخابات ریاست جمهوری شدند.

تا کنون خبر رسمی از اعلام حضور وکیلی در این عرصه انتخابات صورت نگرفته است.

گفته می شود وکیلی در میان هر دو هر دو طیف سیاسی کشور و  زاگرس نشینان دارای مقبولیت است و همینطور ارتباطات خاص او با نهاد حاکمیت نیز یکی از نقاط قوت او است.

اکنون باید منتظر ماند فرزند زاگرس برای ورود به این دوره از انتخابات ریاست جمهوری چه تصمیمی خواهد گرفت.