به گزارش خبرنما به نقل از پارسینه؛ دکتر هاشمی: مقداری نسبت به دیروز حال ایشان بهتر شده و همچنین با دارو به خواب رفته اند؛ ایشان به کما مصنوعی رفتن نه کمای طبیعی. میزان اکسیژن خون میناوند پیشرفت کرده است،وضعیت قلب و کبد نیز خوب است،حال ریه بحرانی است اما شرایط ایشان نسبت به قبل […]

به گزارش خبرنما به نقل از پارسینه؛ دکتر هاشمی: مقداری نسبت به دیروز حال ایشان بهتر شده و همچنین با دارو به خواب رفته اند؛ ایشان به کما مصنوعی رفتن نه کمای طبیعی. میزان اکسیژن خون میناوند پیشرفت کرده است،وضعیت قلب و کبد نیز خوب است،حال ریه بحرانی است اما شرایط ایشان نسبت به قبل بهتر شده است.