کمبود پروتئین
آبزیان و سواد رسانه ای! 05 اردیبهشت 1400

آبزیان و سواد رسانه ای!

  به قلم حاج سعیدی اینکه از نه چندان قدیم گفته اند سواد رسانه ای از نان شب واجب تر است، حکمت دارد. شما همین ماجرای توصیه رئیس جمهور به مصرف آبزیان را ملاحظه بفرمایید. رئیس دولت با اعوان و انصار نشسته اند و فکر ها را روی هم ریخته اند و کلی کار کارشناسی […]