چلسی
چلسی فاتح اروپا 09 خرداد 1400
تقابل توخل و گواردیلا

چلسی فاتح اروپا

مرد آلمانی در دی دراگائو تاج گذاری کرد! در دیدار حساس فینال لیگ قهرمانان اروپا ،منچستر سیتی مغلوب چلسی شد تا آبی های لندن برای دومین بار قهرمان UCl شوند.