پروژه روکش آسفالت خیابان شهید رئیسعلی دلواری
روند پیشرفت پروژه روکش آسفالت خیابان شهید رئیسعلی دلواری ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

روند پیشرفت پروژه روکش آسفالت خیابان شهید رئیسعلی دلواری

    بازدید مهندس خورشیدیان سرپرست شهرداری بندر بوشهر از روند پیشرفت پروژه روکش آسفالت خیابان شهید رئیسعلی دلواری : به گزارش خبرنما به نقل از, واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر مهندس فردین خورشیدیان سرپرست شهرداری بندر بوشهر به همراه حسین محمدی معاون امور عمرانی ٫حمل و […]