پاشازاده سکاندار شاهین شهرداری بوشهر شد
پاشازاده سکاندار  شاهین شهرداری بوشهر  شد 24 تیر 1399

پاشازاده سکاندار شاهین شهرداری بوشهر شد

  به گزارش خبرنما، مهدی پاشازاده که ساعاتی پیش وارد بوشهر شد ، پس از انجام مذاکرات نهایی با امضای قراردادی رسما هدایت سفید پوشان شاهین شهرداری بوشهر را بر عهده گرفت.                                               […]