وزارت ورزش و جوانان
محمود حیدری سرپرست فدراسیون سوارکاری شد 27 شهریور 1401

محمود حیدری سرپرست فدراسیون سوارکاری شد

وزیر ورزش و جوانان، محمود حیدری را به عنوان سرپرست فدراسیون سوارکاری معرفی کرد.