واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندربوشهر
ایمان چارکی به عنوان مشاور مالی ٬ اداری و برنامه ریزی شهرداری بوشهر شد 15 تیر 1399
انتصاب در شهرداری بندر بوشهر

ایمان چارکی به عنوان مشاور مالی ٬ اداری و برنامه ریزی شهرداری بوشهر شد

به گزارش خبرنما به نقل از واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر طی حکمی از طرف مهندس فردین خورشید یان سرپرست شهرداری بندر بوشهر ایمان چارکی به عنوان مشاور مالی ٬ اداری و برنامه ریزی شهرداری منصوب گردید. سرپرستی روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت و سایت خبری خبرنما این […]

نشست مدیرعامل برق منطقه فارس با شهردار بندر بوشهر 09 تیر 1399

نشست مدیرعامل برق منطقه فارس با شهردار بندر بوشهر

  🔹🔸به گزارش خبرنما به نقل از  واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندربوشهر نشستی فی مابین مهندس خورشیدیان سرپرست شهرداری بوشهر و معاون عمرانی وی با مهندس نصیری مدیر عامل برق منطقه ای فارس وهیئت همراه برگزار شد‌. 🔹 در این نشست که به میزبانی شهرداری بندر بوشهر برگزار […]