هرمان شافهاوزن
بازسازی تصویر داریوش سوم(آخرین پادشاه هخامنش) 09 دی 1400

بازسازی تصویر داریوش سوم(آخرین پادشاه هخامنش)

عکسی که در زیرمی‌بینید چهره‌ای بازسازی‌شده از داریوش سوم، آخرین شاه هخامنشیان است، اما این چهره تا چه حد مستند و به واقعیت نزدیک می‌تواند باشد؟ چهره منسوب به داریوش سوم، آخرین پادشاه هخامنشی را یک مرکز تحقیقاتی تاریخی عکس از روی موزاییک نبرد ایسوس که بین اسکندر مقدونی و داریوش سوم درگرفته و همچنین […]