نرخ
قیمت انواع محصولات پارس خودرو در نمایندگی و بازار 11 خرداد 1397

قیمت انواع محصولات پارس خودرو در نمایندگی و بازار

قیمت انواع محصولات پارس خودرو در نمایندگی و بازار مدل خودرو توضیحات قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) برلیانس C3 ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ برلیانس H2L ون ۱۳۴,۵۸۴,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ برلیانس h220 اتوماتیک ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ برلیانس h220 دنده ای ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ برلیانس h230 اتوماتیک ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ برلیانس h230 دنده ای ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ h330 دنده ای ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ H320 اتوماتیک ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ […]