مهرناز اسکندری
سامانه غربالگری کودکان ۵ تا ۶ ساله راه اندازی شد 18 اردیبهشت 1400

سامانه غربالگری کودکان ۵ تا ۶ ساله راه اندازی شد

  مهرناز اسکندری معاون توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی استان از راه اندازی سامانه غربالگری کودکان ۵ تا ۶ ساله خبر داد به گزارش  خبرنما به نقل روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان، مهرناز اسکندری از راه اندازی سامانه غربالگری کودکان ۵ تا ۶ ساله خبر داد و گفت:شایع‌ ترین اختلالات دوران کودکی اختلالات اضطرابی […]