مهدی پاشازاده
پاشازاده سکاندار  شاهین شهرداری بوشهر  شد ۲۴ تیر ۱۳۹۹

پاشازاده سکاندار شاهین شهرداری بوشهر شد

  به گزارش خبرنما، مهدی پاشازاده که ساعاتی پیش وارد بوشهر شد ، پس از انجام مذاکرات نهایی با امضای قراردادی رسما هدایت سفید پوشان شاهین شهرداری بوشهر را بر عهده گرفت.                                               […]