معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش
حضور دانش آموزان بوشهری در اردوی مجازی راهیان نور 03 اسفند 1400
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر:

حضور دانش آموزان بوشهری در اردوی مجازی راهیان نور

۱۴هزار دانش‌آموز بوشهری در اردوی مجازی راهیان نور شرکت می‌کنند معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: ۱۴هزار دانش‌آموز بوشهری در اردوی مجازی راهیان نور از طریق شبکه آموزشی شاد شرکت می کنند. محمود حقدوست در آیین افتتاحیه اردوهای مجازی راهیان نور با بیان اینکه اردی راهیان با مشارکت سپاه امام صادق(ع) […]