مدیر منطقه بوشهر
بازدید مدیر منطقه بوشهر از کارگاه مجاز دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

بازدید مدیر منطقه بوشهر از کارگاه مجاز دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی

  مدیر منطقه بوشهر از کارگاه مجاز دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی بازدید به عمل آورد به گزارش خبرنما به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر، مدیر منطقه و معاونت فنی و عملیاتی از کارگاه مجاز طرح دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی در استان بوشهر بازدید کرده […]