مدیر منطقه بوشهر
بازدید مدیر منطقه بوشهر از کارگاه مجاز دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی 14 مرداد 1399

بازدید مدیر منطقه بوشهر از کارگاه مجاز دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی

  مدیر منطقه بوشهر از کارگاه مجاز دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی بازدید به عمل آورد به گزارش خبرنما به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر، مدیر منطقه و معاونت فنی و عملیاتی از کارگاه مجاز طرح دو گانه سوز کردن خودروهای عمومی در استان بوشهر بازدید کرده […]