مجید اوجی
بازار جهانی نیازمند افزایش عرضه نفت ایران 19 شهریور 1401

بازار جهانی نیازمند افزایش عرضه نفت ایران

وزیر نفت با تأکید بر اینکه بازار جهانی انرژی نیازمند افزایش عرضه نفت ایران است، گفت: ما همواره به‌عنوان یک تولیدکننده عمده در جهان آمادگی داریم به دور از سیاسی‌کاری به نقش خود در عرضه نفت و افزایش امنیت انرژی در جهان کمک کنیم.