قانون اساسی
نقش شورای نگهبان در قانون اساسی 01 اسفند 1400

نقش شورای نگهبان در قانون اساسی

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به وظیفه شورای نگهبان در بررسی شرعی بودن یا نبودن مصوبات گفت: گاهی اوقات برای بررسی شکایت یک شهروند، فقهای شورای نگهبان ۴ یا ۵ جلسه ۴ ساعته تشکیل می‌دهند تا موضوع را بررسی کنند. به گزارش خبرنما  به نقل از شورای نگهبان، هادی طحان نظیف در کارگاه تخصصی جایگاه […]