فوتسال
بانوی ملی پوش فوتسال کشور مطرح کرد:فوتسال و فوتبال بانوان کهگیلویه وبویراحمد نیازمند توجه و حمایت مسئولین و هیات فوتبال استان ۰۸ تیر ۱۳۹۹

بانوی ملی پوش فوتسال کشور مطرح کرد:فوتسال و فوتبال بانوان کهگیلویه وبویراحمد نیازمند توجه و حمایت مسئولین و هیات فوتبال استان

بانوی ملی پوش فوتسال کشور مطرح کرد: به گزارش خبرنما – ارزانی ملی پوش کهگیلویه وبویراحمدی فوتسال بانوان کشورخواستار حمایت و توجه مسئولین هیات فوتبال استان از فوتبال و فوتسال بانوان شد. فهیمه ارزانی ،ملی پوش فوتسال بانوان کشور ،متولد هفتم دیماه ۱۳۷۹ شهر یاسوج در گفتگو با پایگاه خبری ورزش و جوانان استان گفت:ظرفیت […]