فرزانه فیروزی
خوشبختانه کرونا تاثیری در کاهش آمار فرزندخواندگی در استان بوشهر نداشته است 18 اردیبهشت 1400

خوشبختانه کرونا تاثیری در کاهش آمار فرزندخواندگی در استان بوشهر نداشته است

  فرزانه فیروزی معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان :با توجه به سیاست سازمان در زمینه کاهش مدت حضور فرزندان در خانه ها و پاسخگویی به متقاضیان واجدشرایط، خوشبختانه کرونا تاثیری در کاهش آمار فرزندخواندگی این استان نداشته است و میزان پذیرش و واگذاری فرزندان سیر معمول خود را طی نموده است. به گزارش  […]