فرانسیس گالتون
کار گالتون فراتر و گسترده‌تر از اصلاح نژادی بود 03 آذر 1401

کار گالتون فراتر و گسترده‌تر از اصلاح نژادی بود

مستند رادیویی جدیدی فاش کرد که نظریه اصلاح‌نژادی فرانسیس گالتون قبل از اینکه ایده‌های اصلاح نژادی او منجر به هولوکاست جنگ جهانی دوم و ۷۰ هزار عقیم‌سازی در ایالات متحده انجام شود، نزد چرچیل محبوبیت پیدا کرده بود. به گزارش خبرنما، پریسا عباسی: او یک کلاه هواکش دار ساخت تا بتواند سر را خنک نگه […]