صلح
آن بزرگ مرد پیامش اتحاد و صلح بود/ بقلم پویا وکیلی 19 مرداد 1401

آن بزرگ مرد پیامش اتحاد و صلح بود/ بقلم پویا وکیلی

مدیر مسئول روزنامه اتحاد ملت طی یادداشتی در مورد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اینگونه نوشت: انسانها می آیند و می روند و البته گروهی آمدن و رفتنشان در دو تاریخ تولد و مرگ خلاصه می شود ولی گروهی دیگر هر چه از رفتنشان میگذرد باز همچنان حضورشان پررنگ تر خواهد بود. آسمان ایران رفتن […]