شهرداری تهران
شهرداری تهران حق شکایت از هیچ رسانه‌ای را ندارد 06 اردیبهشت 1398
دستور حناچی:

شهرداری تهران حق شکایت از هیچ رسانه‌ای را ندارد

سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران از پس گیری تمامی دعاوی حقوقی مدیریت شهری علیه رسانه‌ها به دستور شهردار تهران خبر داد.