شرکت های دانش بنیان
نقش پُررنگ شرکت‌های دانش بنیان در منطقه آزاد انزلی 27 شهریور 1401
در دیدار فرهادی با رییس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران توافق شد؛

نقش پُررنگ شرکت‌های دانش بنیان در منطقه آزاد انزلی

در راستای عملیاتی سازی راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در سال 1401، یعنی سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین؛ عیسی فرهادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با علی مبینی دهکردی معاون دانشگاه و رییس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران در خصوص سازوکارهای گسترش همکاری ها در زمینه حمایت از کسب و کارهای نوین و شرکت های دانش بنیان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ظرفیت بالای منطقه آزاد انزلی در حوزه دانش‌بنیان 22 شهریور 1401

ظرفیت بالای منطقه آزاد انزلی در حوزه دانش‌بنیان

در راستای اجرای شعار سال 1401 یعنی تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور دیدار و در خصوص سازوکارهای بازتعریف و توسعه همکاری های دو جانبه به تبادل نظر پرداخت.