شادی
حس اعتماد با قدرت خنده 10 مهر 1401

حس اعتماد با قدرت خنده

تا به امروز تئوری‌های متعددی به‌دنبال توضیح این موضوع بودند که چه چیزی، یک موضوع را آنقدر بانمک می‌کند که باعث خنده ما شود. به گزارش خبرنما، به نقل از ساینس آلرت، مسائل ممنوعه، خدشه‌دار شدن حس غرور یا برتری و مسخره کردن افراد و همچنین ناهماهنگی و ناسازگاری از جمله مواردی است که می‌تواند باعث […]