سینما
تماشای فوتبال در سینما چقدر آب می‌خورد؟ 23 شهریور 1401

تماشای فوتبال در سینما چقدر آب می‌خورد؟

پخش مسابقات با استفاده از آنتن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید انجام گیرد و استفاده از شبکه‌های ماهواره ای ممنوع است.