سعیدپایدار
بازدید مدیران شهرداری اسلامشهر از پروژه های سرمایه گذاری شهرداری قزوین 28 مرداد 1401

بازدید مدیران شهرداری اسلامشهر از پروژه های سرمایه گذاری شهرداری قزوین

  به گزارش سعید پایدار-پژوهشگرشهری و فعال رسانه- کمبود منابع مالی، گستردگی وظایف شهرداری ها وتوسعه روزافزون شهرها به همراه پیچیدگی نیازهای شهروندان ازچالش های اصلی مدیریت شهری می باشد. مرتفع شدن بخش عمده ای از چالشهای یاد شده، منابع و درآمدهای اقتصادی پایداراست که بدون تامین آن اهداف و برنامه های پیش روی مدیران […]

صنعت پول ساز یازدهم و جایگاه بدون رتبه ایران 23 مرداد 1401

صنعت پول ساز یازدهم و جایگاه بدون رتبه ایران

  به قلم سعید پایدار کارشناس و فعال گردشگری مسابقات جام جهانی فوتبال در کشور قطر باعث توجه و تکاپوی مدیریت کشور به خصوص مدیران مرتبط با بخش های ورزشی و گردشگری جهت ایفای نقش به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی ، آن هم رشته محبوب و پرطرفدار فوتبال […]