رهبر نژادپرستان جهان
کاریکاتور: تقدیم به رهبر نژادپرستان جهان! 13 فروردین 1398

کاریکاتور: تقدیم به رهبر نژادپرستان جهان!

سیاست‌های نژادپرستانه دونالد ترامپ در جهان که نمود افراطی این رویکرد در کشتار فجیع مسلمانان در نیوزلند نمایان شد، سوژه کارتونیست آمریکایی در سایت کگل شد.