رفاه شهروندان
دهدار : کلیه پرونده های ماده ۱۰۱ با مبلغ سه در صد محاسبه می شود ۰۹ مرداد ۱۳۹۹

دهدار : کلیه پرونده های ماده ۱۰۱ با مبلغ سه در صد محاسبه می شود

    به گزارش خبرنما,رئیس شورای شهر بوشهر گفت در راستای تسهیل و رفاه امور شهروندان به ویژه در محلات جنوبی شهر بوشهر کلیه پرونده های ماده ۱۰۱ محاسبه قدر سهم شهرداری با مبلغ سه درصد محاسبه می شود می شود ابوذر دهدار با بیان اینکه پرونده های کارشناسی شده شهروندان پیرامون ماده ۱۰۱ در […]