دانش بنیان
کارگاه آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان برگزار شد ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

کارگاه آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان برگزار شد

    کارگاه آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان در سالن جلسات مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی بوشهر ۲ با همکاری پارک علم و فناوی خلیج فارس و با حضور برخی از مدیران واحدهای مستعد ،مستقر در شهرک های صنعتی استان برگزار شد.   به گزارش […]