داریوش زراعت گر
دومین واحد بانک کارگشایی استان بوشهر با هدف حمایت از اقتصاد خرد خانواده در بانک ملی شعبه بندر بوشهر افتتاح شد. ۱۷ آذر ۱۳۹۹

دومین واحد بانک کارگشایی استان بوشهر با هدف حمایت از اقتصاد خرد خانواده در بانک ملی شعبه بندر بوشهر افتتاح شد.

  به گزارش خبرنما،دومین واحد بانک کارگشایی استان با حضور رئیس اداره امور شعب استان، معاون مالی و پشتیبانی،رئیس حوزه حراست،رئیس شعبه بندر بوشهر، رئیس سرمایه انسانی اداره امور و کارکنان شعبه بندر بوشهر افتتاح گردید. به گزارش روابط عمومی اداره امور شعب بانک ملی استان بوشهر، داریوش زراعت گر در آئین افتتاح واحد بانک […]