داریوش زراعت گر
دومین واحد بانک کارگشایی استان بوشهر با هدف حمایت از اقتصاد خرد خانواده در بانک ملی شعبه بندر بوشهر افتتاح شد. 17 آذر 1399

دومین واحد بانک کارگشایی استان بوشهر با هدف حمایت از اقتصاد خرد خانواده در بانک ملی شعبه بندر بوشهر افتتاح شد.

  به گزارش خبرنما،دومین واحد بانک کارگشایی استان با حضور رئیس اداره امور شعب استان، معاون مالی و پشتیبانی،رئیس حوزه حراست،رئیس شعبه بندر بوشهر، رئیس سرمایه انسانی اداره امور و کارکنان شعبه بندر بوشهر افتتاح گردید. به گزارش روابط عمومی اداره امور شعب بانک ملی استان بوشهر، داریوش زراعت گر در آئین افتتاح واحد بانک […]