خویشتن واقعی
آن بزرگ مرد پیامش اتحاد و صلح بود/ بقلم پویا وکیلی 19 مرداد 1401

آن بزرگ مرد پیامش اتحاد و صلح بود/ بقلم پویا وکیلی

مدیر مسئول روزنامه اتحاد ملت طی یادداشتی در مورد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اینگونه نوشت: انسانها می آیند و می روند و البته گروهی آمدن و رفتنشان در دو تاریخ تولد و مرگ خلاصه می شود ولی گروهی دیگر هر چه از رفتنشان میگذرد باز همچنان حضورشان پررنگ تر خواهد بود. آسمان ایران رفتن […]

گذر از افسردگی/بقلم پویا وکیلی 03 مهر 1399

گذر از افسردگی/بقلم پویا وکیلی

گذر از افسردگی پویا وکیلی تولد، تحصیلات، شغل،زندگی مشترک،خرید مسکن و خودرو،فرزندآوری، ازدواج فرزندان و در نهایت مرگ. و این روند تکرار می شود. ولی آیا تا کنون از خویش پرسیده ایم که رسالت انسان به غیراز مواردی که به آن اشاره شد چیز دیگری هم بوده است؟ بی شک انسان اگر نتواند درک درستی […]