خط مترو
حل نقص فنی قطار در ایستگاه مترو دروازه دولت 22 مرداد 1397

حل نقص فنی قطار در ایستگاه مترو دروازه دولت

محمدیان در اظهار کرد وگو با ایسنا، درباره اختلال در خط مترو با بیان اینکه در ایستگاه دروازه دولت یکی از قطارها دچار اختلال می شود، اظهار کرد: ارزیابی ها نمایش داد که در قطار بسته نمی گردید که با کوشش کارکنان مترو و تکنسین ها این مشکل مرتفع گردید. وی با بیان اینکه ایستگاه […]