خبرنما- کمیسیون – تاجگردون
بیانیه کمیسیون تحقیق درباره اعتبارنامه منتخب گچساران و باشت ۱۷ تیر ۱۳۹۹

بیانیه کمیسیون تحقیق درباره اعتبارنامه منتخب گچساران و باشت

بررسی مستندات معترضان به اعتبارنامه آقای تاجگردون بیانیه کمیسیون تحقیق درباره اعتبارنامه منتخب گچساران کمیسیون تحقیق مجلس در خصوص اظهارنظر برخی از نمایندگان معترض به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون مبنی بر اینکه کمیسیون تحقیق مدارک ارائه شده معترضان را بررسی نکرده است، بیانیه‌ای صادر کرد. بیانیه کمیسیون تحقیق درباره اعتبارنامه منتخب گچسارانبه گزارش خبرگزاری صداوسیما به […]