خبرنما-پیام تبریک-خبرنگار-روز خبرنگار
پیام تبریک رئیس اداره صمت کهگیلویه به مناسبت روز خبرنگار ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

پیام تبریک رئیس اداره صمت کهگیلویه به مناسبت روز خبرنگار

به اعتقاد من خبرنگاری تنها با عشق میسر است و نمیتوان به عنوان یک شغل به آن نگاه کرد. عشق به مردم، عشق به بیان حقیقت و عشق به اصلاح جامعه.