خبرنما .ورزش جوانان استان کهگیلویه وبویراحمد
۱۰۵ پروژه عمرانی درورزش و جوانان استان در دست احداث می باشد ۰۹ تیر ۱۳۹۹

۱۰۵ پروژه عمرانی درورزش و جوانان استان در دست احداث می باشد

معاونت توسعه منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد خبر داد: ۱۰۵ پروژه عمرانی درورزش و جوانان استان در دست احداث می باش ۱۰۵ پروژه عمرانی درورزش و جوانان استان در دست احداث می باشد دلباز جو معاونت توسعه منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد گفت :۱۰۵پروژه عمرانی در ورزش […]