خبرنما – هلال احمر- ارتفاعات گچساران-
جستجوی سه روزه وکشف جسد فرد مفقود شده در ارتفاعات گچساران ۲۰ تیر ۱۳۹۹

جستجوی سه روزه وکشف جسد فرد مفقود شده در ارتفاعات گچساران

با توجه به تماس تلفنی مدیریت بحران شهرستان گچساران ومرکز کنترل ۱۱۲ جمعیت هلال احمراستان مبنی برمفقود شدن فردی بنام(احمد سعید خواه) که در تاریخ ۱۸/۴/۹۹ _در کوههای مشرف بر روستای پادوک شهرستان گچساران بلافاصله عوامل امدادی متشکل از دو تیم ( نجاتگران کوهستان) بهمراهی دو نفراز پرسنل (آقایان مصطفی امینی ومهرزاد مرادی) جهت جستجو […]