خبرنما- مدیر عامل اب منطقه ای
تعریف و تمجید استاندارکهگیلویه وبویراحمد از مدیر عامل جدید آب منطقه ای استان ۲۸ تیر ۱۳۹۹

تعریف و تمجید استاندارکهگیلویه وبویراحمد از مدیر عامل جدید آب منطقه ای استان

تعریف و تمجید استاندار استان از مدیر عامل جدید آب منطقه ای استان به نقل از وزیر نیرو ضرورت تشکیل و تقویت کارگروههای تخصصی برای کمک به مدیریت بحران استان تذکرات و پیشنهادات استاندار استان به شهردار یاسوج و دیگر شهرداران آقای پزشکیان خود مقصرید دنبال مقصر نگردید!!! ایران به کشور دست نشانده چین تبدیل […]